[Tử vi tướng số] Tướng số bí truyền - Xem tướng Tóc

Đàn bà Tóc dài bỏ xuống đất là tướng nghèo hèn, mà hậu vận không hay đàn ông ü Tóc dài bỏ xuống đất là tướng nghèo hèn, mà chẳng được yên dật.


Xem tướng Tóc

Tóc là khí thừa của huyết vậy, cái vận mệnh phú quý bần tiện, cát, hung, hoạ, phúc của một đời người ta có thể lấy đó mà bói ra được:

- Đàn bà Tóc dài bỏ xuống đất là tướng nghèo hèn, mà hậu vận không hay đàn ông

- Tóc dài bỏ xuống đất là tướng nghèo hèn, mà chẳng được yên dật

- Tóc thô và cứng là tướng khắc sát Tóc mềm như tơ là tướng vợ chồng ân ái nhau lắm

- Tóc vàng là tướng nghèo hèn, nếu là con gái thì lại đa dâm

- Tóc sém là tướng nghèo khốn tới già.

- Trẻ con Tóc dày là tướng hay ương ngạnh

- Tóc như cánh tay (canh chỏ) là tướng người tính ngu

- Tóc hói (trọc) mà Sắc sẫm, là tướng có vận may tuổi nhỏ rụng Tóc, là tướng không con

- Tuổi già Tóc đen, là tướng sống thọ

- Nửa đen, nửa trắng cũng là tướng sống thọ

- đàn bà tuổi già chẳng hói, cũng là tướng sống thọ tuổi trẻ

- Tóc bạc là tướng sớm mất cha mẹ con gái

- Tóc sớm hói là tướng khắc chồng và nhiều bề tân khổ.