[Phong thủy] Chọn năm làm nhà theo tuổi âm lịch

Việc chọn năm làm nhà là một việc hệ trọng, theo quan niệm của chuyên gia phong thủy, khi xây dựng nhà ở cần xem tuổi của chủ nhà với năm làm nhà. Không được vi phạm vào các năm: Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai, Cửu Trạch.Những năm Tam Tai của các tuổi:

- Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn.
- Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm Thân, Dậu, Tuất.
- Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại những năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
- Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai tại những năm Hợi, Tý, Sửu.
Tránh những năm phạm Kim Lâu:

Tính theo tuổi âm lịch, ví dụ sinh năm 1969 dương lịch, năm nay 2014 là bao nhiêu tuổi Âm Lịch, lấy 2014 – 1969 = 45 + 1 = 46 tuổi, các tuổi khác cũng tính như vậy.
Những tuổi phạm vào năm Kim lâu: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.
Tránh những năm phạm Hoang Ốc:

Tính theo tuổi âm lịch, ví dụ sinh năm 1968 dương lịch, năm nay 2014 là bao nhiêu tuổi Âm Lịch, lấy 2014 – 1968 = 46 + 1 = 47 tuổi, các tuổi khác cũng tính như vậy.
Những tuổi phạm Hoang Ốc: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75

Bảng tính cửu trạch theo tuổi:

 Phúc 10     19 28 37 46 55 64 73
 Đức 11 20 29 38 47 56 65 74
 Bại 12 21 30 39 48 57 66 75
 Hư  13 22 31 40 49 58 67 76
 Khốc 14 23 32 41 50 59 68 77
 Quỷ 15 24 33 42 51 60 69 78
 Tử 16 25 34 43 52 61 70 79
 Bảo 17 26 35 44 53 62 71 80
 Lộc 18 27 36 45 54 63 72 81

Nếu phạm vào 1 trong 3 yếu tố trên như Hoang Ốc hoặc Tam Tai thì còn có thể dùng được, phạm vào 2 trong 3 yếu tố trên thì không nên tiến hành xây dựng, tu tạo nhà ở, vì sẽ xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đặc biệt chỉ cần phạm Kim Lâu là không được làm nhà.