[Xem Chỉ Tay ] Ký tự chim bói cá trong lòng bàn tay

xem chỉ tay hình đuôi cá
xem chỉ tay hình đuôi cá

- Ký tự đuôi chim bói cá là 1 hình ô van lớn thường xuất hiện ở gò Hải Tinh hoặc gò Thái Âm trong bàn tay

- Nếu bàn tay bạn có hình này xuất hiện trên bàn tay điều đó chỉ ra rằng bạn là người tín ngưỡng & có cuộc sống thịnh vượng, luôn có suy nghĩ hướng đến điều cao quý và thích làm từ thiện giúp đỡ người khác.
- Ký tự này cũng báo hiệu người này thường sợ nước; các chỗ có vực sâu, sóng biển cao, xoáy nước đều khiến họ sợ và nên tránh xa. Trong cuộc đời sẽ gặp tai nạn đuối nước nhưng sẽ có người khác cứu giúp.