[Xem Chỉ Tay ] Đường hôn nhân xấu

xem tử vi tướng số

xem tử vi tướng số

  1. Dấu hiệu của hôn nhân xấu đường hôn nhân thứ nhất đứt gãy, đường hôn nhân thứ 2 kéo dài chạm vào đường tâm đạo. 
  2. Kết luận: bị bạo hành gia đình, ly hôn, kết hôn 2 lần, có xu hướng trở thành bà góa
--
Xem chỉ tay đường tình duyên - sự nghiệp  liên hệ 

Email: [email protected] kèm theo câu hỏi bạn muốn hỏi 
- Phí đọc đầy đủ 250 ngàn đồng 
- phương pháp giao dịch chuyển khoản ngân hàng